Garden and Animal Images - John Shelton - fishstockphoto

Tiger Whiptail - Aspidoscelis tigris

whiptail0582